اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/223134/منصوریان-این-برد-تقدیم-به-خانواده-آتش-نشانان/منصوریان-این-برد-تقدیم-به-خانواده-آتش-نشانان&text=منصوریان-این-برد-تقدیم-به-خانواده-آتش-نشانان

اشتراک گذاری