اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/223511/روی-خط-خبر-25-بهمن-برگزاری-سی-امین-جشنواره-بین-المللی-خوارزمی/روی-خط-خبر-25-بهمن-برگزاری-سی-امین-جشنواره-بین-المللی-خوارزمی&text=روی-خط-خبر-25-بهمن-برگزاری-سی-امین-جشنواره-بین-المللی-خوارزمی

اشتراک گذاری