اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/28790/80-نفر-از-محکومان-امنیتی-مشمول-عفو-شدند/80-نفر-از-محکومان-امنیتی-مشمول-عفو-شدند&text=80-نفر-از-محکومان-امنیتی-مشمول-عفو-شدند

اشتراک گذاری