اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349371/بزرگ-ترین-محموله-قیر-پس-از-برجام-به-جنوب-شرق-آسیا-صادر-شد/بزرگ-ترین-محموله-قیر-پس-از-برجام-به-جنوب-شرق-آسیا-صادر-شد&text=بزرگ-ترین-محموله-قیر-پس-از-برجام-به-جنوب-شرق-آسیا-صادر-شد

اشتراک گذاری