اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349383/انتقاد-رئیس-سابق-موساد-از-درخواست-شرم-آور-نتانیوهو-از-ترامپ/انتقاد-رئیس-سابق-موساد-از-درخواست-شرم-آور-نتانیوهو-از-ترامپ&text=انتقاد-رئیس-سابق-موساد-از-درخواست-شرم-آور-نتانیوهو-از-ترامپ

اشتراک گذاری