اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349389/آخوندی-ضرورت-همکاری-دولت-و-مجلس-برای-تحقق-پروژه-های-عمرانی/آخوندی-ضرورت-همکاری-دولت-و-مجلس-برای-تحقق-پروژه-های-عمرانی&text=آخوندی-ضرورت-همکاری-دولت-و-مجلس-برای-تحقق-پروژه-های-عمرانی

اشتراک گذاری