اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349527/دلیل-پست-بانک-برای-کسر-10-هزار-تومانی-از-حساب-مشتریان/دلیل-پست-بانک-برای-کسر-10-هزار-تومانی-از-حساب-مشتریان&text=دلیل-پست-بانک-برای-کسر-10-هزار-تومانی-از-حساب-مشتریان

اشتراک گذاری