اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349536/گفتگوی-1830-اقدامات-بنیادین-وزارت-نیرو-برای-مقابله-با-ریزگردهای-خوزستان/گفتگوی-1830-اقدامات-بنیادین-وزارت-نیرو-برای-مقابله-با-ریزگردهای-خوزستان&text=گفتگوی-1830-اقدامات-بنیادین-وزارت-نیرو-برای-مقابله-با-ریزگردهای-خوزستان

اشتراک گذاری