اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349616/گفتگوی-1830-تامین-منابع-مالی-و-وضع-قوانین-جدید-نیاز-امروز-پدافند-غیر-عامل/گفتگوی-1830-تامین-منابع-مالی-و-وضع-قوانین-جدید-نیاز-امروز-پدافند-غیر-عامل&text=گفتگوی-1830-تامین-منابع-مالی-و-وضع-قوانین-جدید-نیاز-امروز-پدافند-غیر-عامل

اشتراک گذاری