اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349647/اخبار-مشروح-9-شنبه-30-بهمن-1395/اخبار-مشروح-9-شنبه-30-بهمن-1395&text=اخبار-مشروح-9-شنبه-30-بهمن-1395

اشتراک گذاری