اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349648/تفریحات-برفی-در-پیست-شمشک-و-تلو/تفریحات-برفی-در-پیست-شمشک-و-تلو&text=تفریحات-برفی-در-پیست-شمشک-و-تلو

اشتراک گذاری