اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349711/456-کیلومتر-طرح-بزرگراهی-و-راه-اصلی-آماده-بهره‌برداری-است/456-کیلومتر-طرح-بزرگراهی-و-راه-اصلی-آماده-بهره‌برداری-است&text=456-کیلومتر-طرح-بزرگراهی-و-راه-اصلی-آماده-بهره‌برداری-است

اشتراک گذاری