اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349755/خبر-مشروح-9-یکشنبه-1-اسفندماه-1395/خبر-مشروح-9-یکشنبه-1-اسفندماه-1395&text=خبر-مشروح-9-یکشنبه-1-اسفندماه-1395

اشتراک گذاری