اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/349872/قلم-دوربین-بهره-برداری-از-خط-دو-قطار-شهری-مشهد/قلم-دوربین-بهره-برداری-از-خط-دو-قطار-شهری-مشهد&text=قلم-دوربین-بهره-برداری-از-خط-دو-قطار-شهری-مشهد

اشتراک گذاری