اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/350035/اخبار-مشروح-13-چهارشنبه-4-اسفند-95/اخبار-مشروح-13-چهارشنبه-4-اسفند-95&text=اخبار-مشروح-13-چهارشنبه-4-اسفند-95

اشتراک گذاری