اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/350083/قلم-دوربین-انفجار-ساختمان-مسکونی-در-خیابان-خلیج-فارس/قلم-دوربین-انفجار-ساختمان-مسکونی-در-خیابان-خلیج-فارس&text=قلم-دوربین-انفجار-ساختمان-مسکونی-در-خیابان-خلیج-فارس

اشتراک گذاری