اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/350259/قلم-دوربین-از-دیدار-جمعی-از-شاعران-مذهبی-با-رهبر-انقلاب-تا-هنرمندان-پیشکسوت-زیر-یک-سقف/قلم-دوربین-از-دیدار-جمعی-از-شاعران-مذهبی-با-رهبر-انقلاب-تا-هنرمندان-پیشکسوت-زیر-یک-سقف&text=قلم-دوربین-از-دیدار-جمعی-از-شاعران-مذهبی-با-رهبر-انقلاب-تا-هنرمندان-پیشکسوت-زیر-یک-سقف

اشتراک گذاری