اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/350352/توقیف-خودرو-با-12-میلیون-خلافی-طی-20-روز/توقیف-خودرو-با-12-میلیون-خلافی-طی-20-روز&text=توقیف-خودرو-با-12-میلیون-خلافی-طی-20-روز

اشتراک گذاری