اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/37486/توصیه-های-آیات-عظام-نوری-همدانی-و-جوادی-آملی-به-تیم-مذاکره-کننده-ایران/توصیه-های-آیات-عظام-نوری-همدانی-و-جوادی-آملی-به-تیم-مذاکره-کننده-ایران&text=توصیه-های-آیات-عظام-نوری-همدانی-و-جوادی-آملی-به-تیم-مذاکره-کننده-ایران

اشتراک گذاری