اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/393110/قلم-دوربین-روحانی-در-جمع-مدیران-بانک-ها/قلم-دوربین-روحانی-در-جمع-مدیران-بانک-ها&text=قلم-دوربین-روحانی-در-جمع-مدیران-بانک-ها

اشتراک گذاری