اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/486627/قلم-دوربین-از-سفر-وزرای-بهداشت-و-جهادکشاورزی-تا-رقابت-های-هنبال-جوانان-کشور/قلم-دوربین-از-سفر-وزرای-بهداشت-و-جهادکشاورزی-تا-رقابت-های-هنبال-جوانان-کشور&text=قلم-دوربین-از-سفر-وزرای-بهداشت-و-جهادکشاورزی-تا-رقابت-های-هنبال-جوانان-کشور

اشتراک گذاری