اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/486714/نوبت-عکس-از-کوه-نمک-تا-مدرسه-یخ-نوردی/نوبت-عکس-از-کوه-نمک-تا-مدرسه-یخ-نوردی&text=نوبت-عکس-از-کوه-نمک-تا-مدرسه-یخ-نوردی

اشتراک گذاری