اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/487060/قلم-دوربین-از-استقبال-از-رئیس-جمهور-آذربایجان-تا-کاشت-نهال-در-روز-درخت-کاری/قلم-دوربین-از-استقبال-از-رئیس-جمهور-آذربایجان-تا-کاشت-نهال-در-روز-درخت-کاری&text=قلم-دوربین-از-استقبال-از-رئیس-جمهور-آذربایجان-تا-کاشت-نهال-در-روز-درخت-کاری

اشتراک گذاری