اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/487085/شلیک-موشکهای-کره-شمالیاصابت-موشک-ها-به-سواحل-ژاپن/شلیک-موشکهای-کره-شمالیاصابت-موشک-ها-به-سواحل-ژاپن&text=شلیک-موشکهای-کره-شمالیاصابت-موشک-ها-به-سواحل-ژاپن

اشتراک گذاری