اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/487184/نوبت-عکس-از-رزمایش-دماوند-تا-بازار-قالی-شویان/نوبت-عکس-از-رزمایش-دماوند-تا-بازار-قالی-شویان&text=نوبت-عکس-از-رزمایش-دماوند-تا-بازار-قالی-شویان

اشتراک گذاری