اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/487689/قلم-دوربین-از-غرس-نهال-به-دست-رهبر-معظم-انقلاب-تا-رونق-نمایشگاه-بهاره/قلم-دوربین-از-غرس-نهال-به-دست-رهبر-معظم-انقلاب-تا-رونق-نمایشگاه-بهاره&text=قلم-دوربین-از-غرس-نهال-به-دست-رهبر-معظم-انقلاب-تا-رونق-نمایشگاه-بهاره

اشتراک گذاری