اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/492410/هلاکت-40-داعشی-در-غرب-موصل-و-سرنگونی-یک-پهپاد/هلاکت-40-داعشی-در-غرب-موصل-و-سرنگونی-یک-پهپاد&text=هلاکت-40-داعشی-در-غرب-موصل-و-سرنگونی-یک-پهپاد

اشتراک گذاری