اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/492553/تیتر-امشب-مسیر-هموار-پرداخت-بدهی-های-دولت-با-کمک-مجلس/تیتر-امشب-مسیر-هموار-پرداخت-بدهی-های-دولت-با-کمک-مجلس&text=تیتر-امشب-مسیر-هموار-پرداخت-بدهی-های-دولت-با-کمک-مجلس

اشتراک گذاری