اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/493934/تیتر-امشب-رونق-تولید-و-اشتغال-با-راهبرد-جایگزینی/تیتر-امشب-رونق-تولید-و-اشتغال-با-راهبرد-جایگزینی&text=تیتر-امشب-رونق-تولید-و-اشتغال-با-راهبرد-جایگزینی

اشتراک گذاری