اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/496055/حضور-مردم-سایه-جنگ-را-از-کشور-رفع-کرده-است-نه-مسئولان/حضور-مردم-سایه-جنگ-را-از-کشور-رفع-کرده-است-نه-مسئولان&text=حضور-مردم-سایه-جنگ-را-از-کشور-رفع-کرده-است-نه-مسئولان

اشتراک گذاری