اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/498458/اقدام-تلافی-جویانه-روسیه-علیه-آمریکا/اقدام-تلافی-جویانه-روسیه-علیه-آمریکا&text=اقدام-تلافی-جویانه-روسیه-علیه-آمریکا

اشتراک گذاری