اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/501579/نخل-طلای-کن-۲۰۱۷-به-سوئد-رسید/نخل-طلای-کن-۲۰۱۷-به-سوئد-رسید&text=نخل-طلای-کن-۲۰۱۷-به-سوئد-رسید

اشتراک گذاری