اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/503791/پوردستان-اقدام-تروریست-ها-ارزش-نظامی-ندارد/پوردستان-اقدام-تروریست-ها-ارزش-نظامی-ندارد&text=پوردستان-اقدام-تروریست-ها-ارزش-نظامی-ندارد

اشتراک گذاری