اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/503834/علی-عسکری-حادثه-تروریستی-مقاومت-مردم-را-بیشتر-خواهد-کرد/علی-عسکری-حادثه-تروریستی-مقاومت-مردم-را-بیشتر-خواهد-کرد&text=علی-عسکری-حادثه-تروریستی-مقاومت-مردم-را-بیشتر-خواهد-کرد

اشتراک گذاری