اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/503916/درخواست-یکی-از-مجروحان-حادثه-تروریستی-از-لاریجانی/درخواست-یکی-از-مجروحان-حادثه-تروریستی-از-لاریجانی&text=درخواست-یکی-از-مجروحان-حادثه-تروریستی-از-لاریجانی

اشتراک گذاری