اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/504082/تاکید-بر-توسعه-روابط-اقتصادی-در-سفر-هیئت-اقتصادی-اتریش-به-تهران/تاکید-بر-توسعه-روابط-اقتصادی-در-سفر-هیئت-اقتصادی-اتریش-به-تهران&text=تاکید-بر-توسعه-روابط-اقتصادی-در-سفر-هیئت-اقتصادی-اتریش-به-تهران

اشتراک گذاری