اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/506048/اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-1-تیرماه-1396/اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-1-تیرماه-1396&text=اخبار-مشروح-13-پنج-شنبه-1-تیرماه-1396

اشتراک گذاری