اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/506118/تیترامشب-پیروزی-قدس-عامل-درهم-کوبنده-هیمنه-استکبار/تیترامشب-پیروزی-قدس-عامل-درهم-کوبنده-هیمنه-استکبار&text=تیترامشب-پیروزی-قدس-عامل-درهم-کوبنده-هیمنه-استکبار

اشتراک گذاری