اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/508072/خبر-مشروح-13-چهارشنبه-14-تیر-96/خبر-مشروح-13-چهارشنبه-14-تیر-96&text=خبر-مشروح-13-چهارشنبه-14-تیر-96

اشتراک گذاری