اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/509904/فرهاد-رهبر-رئیس-دانشگاه-آزاد-شد-تصویر-حکم/فرهاد-رهبر-رئیس-دانشگاه-آزاد-شد-تصویر-حکم&text=فرهاد-رهبر-رئیس-دانشگاه-آزاد-شد-تصویر-حکم

اشتراک گذاری