اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/513037/تیتر-امشب-خبر-خوش-خدایی-برای-پذیرفته-شدگان-در-کنکور/تیتر-امشب-خبر-خوش-خدایی-برای-پذیرفته-شدگان-در-کنکور&text=تیتر-امشب-خبر-خوش-خدایی-برای-پذیرفته-شدگان-در-کنکور

اشتراک گذاری