اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/518111/4-سامانه-جدید-پدافندی-رونمایی-شدند/4-سامانه-جدید-پدافندی-رونمایی-شدند&text=4-سامانه-جدید-پدافندی-رونمایی-شدند

اشتراک گذاری