اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/518266/رونمایی-از-4-سامانه-پدافند-هوایی/رونمایی-از-4-سامانه-پدافند-هوایی&text=رونمایی-از-4-سامانه-پدافند-هوایی

اشتراک گذاری