اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/519350/جزئیات-واژگونی-اتوبوس-دستور-رسیدگی-سریع-اسامی-قربانیان-و-مجروحین/جزئیات-واژگونی-اتوبوس-دستور-رسیدگی-سریع-اسامی-قربانیان-و-مجروحین&text=جزئیات-واژگونی-اتوبوس-دستور-رسیدگی-سریع-اسامی-قربانیان-و-مجروحین

اشتراک گذاری