اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/519358/تقدیم-نخستین-مدال-جهانی-تاریخ-قایقرانی-ایران-به-شهید/تقدیم-نخستین-مدال-جهانی-تاریخ-قایقرانی-ایران-به-شهید&text=تقدیم-نخستین-مدال-جهانی-تاریخ-قایقرانی-ایران-به-شهید

اشتراک گذاری