اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/519609/توقف-همه-اردوهای-دانش-آموزی-بازنگری-در-دستور-العمل-ها/توقف-همه-اردوهای-دانش-آموزی-بازنگری-در-دستور-العمل-ها&text=توقف-همه-اردوهای-دانش-آموزی-بازنگری-در-دستور-العمل-ها

اشتراک گذاری