اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/520078/بررسی-حادثه-واژگونی-اتوبوس-دانش-آموزان-در-نشستی-فوق-العاده/بررسی-حادثه-واژگونی-اتوبوس-دانش-آموزان-در-نشستی-فوق-العاده&text=بررسی-حادثه-واژگونی-اتوبوس-دانش-آموزان-در-نشستی-فوق-العاده

اشتراک گذاری