اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/520619/قلم-دوربین-از-رژه-خراب-کن-ژاپنی-تا-مزرعه-عجیب-برنج-در-چین/قلم-دوربین-از-رژه-خراب-کن-ژاپنی-تا-مزرعه-عجیب-برنج-در-چین&text=قلم-دوربین-از-رژه-خراب-کن-ژاپنی-تا-مزرعه-عجیب-برنج-در-چین

اشتراک گذاری