-

-

لینک : url=irinn.ir/fa/news/522830/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1&text=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس