اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/52662/مردم-مطمئن-باشند-نیروهای-مسلح-ایران-هیچگاه-غافلگیر-نخواهند-شد/مردم-مطمئن-باشند-نیروهای-مسلح-ایران-هیچگاه-غافلگیر-نخواهند-شد&text=مردم-مطمئن-باشند-نیروهای-مسلح-ایران-هیچگاه-غافلگیر-نخواهند-شد

اشتراک گذاری